Colofon

Tekst
Team Veiligheid gemeente Dordrecht

Redactie
Afdeling Communicatie Servicecentrum Drechtsteden
Team Veiligheid gemeente Dordrecht
Arco Bomgaars

Fotografie
Afdeling Communicatie Servicecentrum Drechtsteden
Piet Mes

Vormgeving
Impuls ontwerpt

Uitgave: januari 2019 

E-mailadres: dordtveilig@dordrecht.nl

www.dordtveilig.nl
www.dordrecht.nl
www.bewonersaanzet.nl