Prioriteiten 2019-2022

De vijf geprioriteerde thema's voor de komende vier jaar zijn:

Tegengaan van overlast

Bestrijden van georganiseerde criminaliteit

Aanpakken van digitale, vermogens- en geweldscriminaliteit

Behouden van de sociale stabiliteit

Beheersen van veiligheidsrisico's