Veiligheid creëren we met elkaar

Dordrecht wordt steeds veiliger en dat willen we graag zo houden. Veiligheid zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Er zijn echter situaties of omstandigheden waarin veiligheid geen vanzelfsprekendheid is en waar overlast en criminaliteit een ingrijpende impact hebben.

De zorg voor veiligheid is een belangrijke taak voor de gemeente. Het is van groot belang dat inwoners, bezoekers en ondernemers zich veilig en op hun gemak voelen in onze mooie stad. Maar dat kunnen we niet alleen. Vaak is samenwerking met (veiligheids)partners en inwoners nodig. 

Met het opstellen van dit nieuwe veiligheidsplan hebben we prioriteiten benoemd om de veiligheid in onze stad te vergroten. We maken keuzes en richten ons op wat wij belangrijk vinden en op wat er leeft in de stad. We hebben daarbij ook oog voor de minder zichtbare (nieuwere) vormen van criminaliteit, die de samenleving ondermijnen en ontwrichten. 

Actuele thema's zoals persoonlijke veiligheid (terrorisme), digitale veiligheid (cyberaanvallen) en georganiseerde criminaliteit (ondermijning) zijn niet meer weg te denken. Dit heeft veel gevolgen voor onze samenleving en krijgt in dit veiligheidsplan daarom ook veel aandacht. 
De ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid volgen elkaar snel op. We houden de trends en actuele thema’s scherp in de gaten. Als het nodig is, stellen we onze prioriteiten tussentijds bij.

Veiligheid creëren we met elkaar. Niet alleen door op te treden tegen overtreders, maar ook door met elkaar alert te zijn en maatregelen te treffen om criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen. Ik ben blij met een initiatief als Veilige Wijkapp. Daar informeren en waarschuwen buurtbewoners elkaar steeds vaker via een WhatsApp-groep. Door bij een verdachte situatie ook de politie in te schakelen, worden verdachten aangehouden en bijvoorbeeld inbraken voorkomen. Inmiddels zijn er verspreid over de stad honderden Dordtenaren aangesloten bij Veilige Wijk app. Samen maken ook zij de stad veiliger. Ik nodig iedereen uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de veiligheid van de stad. Een veilige stad maken we tenslotte samen! 

Wouter Kolff, burgemeester