Levendige
Binnenstad
In dit hoofdstuk vindt u
  • 4a Resultaten
  • 4b Opgaven (deel 1)
  • 4c Opgaven (deel 2)
Downloads

Deelnemers

Arien van Pelt (Ondernemers Binnenstad)
Pieter Honing (McDonald’s)
Magchiel Koekkoek (Boulevard of Dance)
Arie van Pelt (A.B. van Pelt Projectontwikkeling)
Marcel Schippers (Dudok Groep)

Ook genodigden van het thema Leefbaarheid & Veiligheid namen aan dit gesprek deel.

Dordt is echt ‘op de kaart gezet!’

Resultaten
Er gebeurt steeds meer in de binnenstad; er zijn veel nieuwe voorzieningen bijgekomen en het aanbod aan programmering is ook toegenomen, bijvoorbeeld door een groot en breed aanbod van evenementen. Dordt is echt ‘op de kaart gezet!’ Bedrijven spelen daarin een belangrijke rol; zo sponsoren veel ondernemers evenementen. De rol van de gemeente is verbeterd: die werkt meer mee, is beter bereikbaar en is meer welwillend.

Ten opzichte van andere grote gemeenten doet Dordrecht het steeds beter. Wethouder Mos: “We hebben als Dordrecht ondanks de crisis een stijgende lijn te pakken en die moeten we vasthouden en versterken.” Op het gebied van leegstand heeft de binnenstad te maken met dezelfde problemen als elders in het land. Desalniettemin wordt er nog steeds geïnvesteerd en ontwikkeld. Zo is de ontwikkeling van het oude postkantoor (Post120) met een gewijzigd programma aanstaande. De vergunningverlening met de buurt is daarbij heel goed verlopen.

Op het gebied van vergunningverlening kan de overheid (via de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid) nog wel verbeteren. Dat verloopt niet altijd vlekkeloos. Projectontwikkelaar Van Pelt: “Wie wil vindt een weg; wie niet wil vindt een reden!”

Video

Opgaven

Dat het goed gaat met de levendige binnenstad moet meer naar buiten gebracht worden. Vertel het vaker en vertel het luid! Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de geluidswal langs de A16 op te fleuren met beeltenissen van Dordtse iconen en evenementen. Helaas wil Rijkswaterstaat hier nog niet aan meewerken. Hier ligt ook een belangrijke taak voor Dordrecht Marketing, door te werken aan een structurele evenementenkalender en door informatie op sites en apps up-to-date te houden.

Wat betreft winkels past het aanbod bij de Dordtse bevolking. De leegstand moet worden tegengegaan door het kernwinkelgebied te verkleinen en daarbinnen meer focus aan te brengen. Een andere manier is door verlaging van huurprijzen, tijdelijke verhuur (Pop-Up Stores) of met behulp van ingroeihuren, bijvoorbeeld op de Voorstraat. Pandeigenaren moeten meer baat krijgen bij verhuur dan bij leegstand. Een duidelijke wens van de ondernemers in de binnenstad is om de binnenstad ook op zondag levendig te krijgen en winkels hier meer vrijheid te geven. Een gezamenlijkOndernemersfonds is ook een geuite wens. Kapper Van Pelt: “Het vraagt politieke moed om een Ondernemersfonds in te stellen. Ik ben overtuigd, dat uiteindelijk alle partijen daar baat bij hebben!” Tot slot zou het winkelend publiek meer welkom moeten worden geheten. Dat start bij de parkeergarages. De naam ‘Achterom’ (en andere namen van parkeergarages) is niet echt uitnodigend. Betere alternatieven zijn Centrum-West of –Oost. Vanuit de parkeergarages zou een rode loper je de stad in moeten begeleiden. Ook wordt gepleit voor een autovrij Bagijnhof, een goede verbinding van station naar Dordrechts Museum. Wat betreft toerisme moet de stad werken aan het ‘verleiden’ van bezoekers om hun verblijfsduur te verlengen. En ook breder dan alleen de doelgroep ouderen. Die komen vaak met cruiseschepen naar de stad, maar gaan aan boord in plaats van in de stad eten.

Een Levendige Binnenstad is belangrijk voor de economische aantrekkingskracht van Dordrecht. Daarvoor moet echter meer gebeuren. Zo moet er een diverser woningaanbod voor hoger opgeleiden komen: betere en duurdere woningen en meer particulier opdrachtgeverschap. De leegstand van met name grote kantoren biedt volgens de aanwezigen ook veel kansen, mits er bereidheid is om creatief te kijken. Mw. Blaak (Leger des Heils) wil dit graag met projectontwikkelaar Van Pelt verkennen: “We kunnen de creativiteit van oud-psychiatrisch patiënten benutten bij leegstand. Met lichte begeleiding zouden we zo een kwetsbare groep aan betaalbare woningen kunnen helpen, zonder al te veel overlast voor de omgeving.”

Opgaven

Qua evenementen gebeurt er veel en het aanbod is divers. Organisator Koekkoek: “We mogen trotser zijn op wat we hebben. Kijk naar FC Dordrecht. Dat draait een topseizoen, maar er komen maar 3.000 bezoekers op af!” Naast de bekende evenementen (b.v. Dordt in Stoom, Wantijpop, Kerstmarkt) is er ruimte voor vernieuwing. Wethouder Wagemakers doet een pleidooi voor duurzamere evenementen:“Evenementen kunnen duurzamer zoals Wantijpop, maar er zijn ook crossovers mogelijk tussen Binnenstad en Biesbosch.”

Dhr. Esajas ziet mogelijkheden tussen sportactiviteiten in Dordt West en op jongeren gerichte evenementen, zoals Boulevard of Dance. Maar ook crossovers met specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld bij het straatvoetbaltoernooi voor daklozen (Dutch Street Cup). Wethouder Sleeking: “Al met al kunnen we stellen dat de binnenstad steeds levendiger is; hij verandert steeds en is dus nooit af.”

Klik hier voor Evaluatie binnenstad