Voorwoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 trad er in Dordrecht een nieuw college dat niet alleen op inhoud, maar ook in bestuursstijl koos voor veranderingen.

De belangrijkste uitgangspunten van onze bestuursstijl zijn: betrek bewoners en andere belanghebbenden aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen en benut daarbij ook vooral hun kennis en ervaring. De overheid kan en wil niet alles alleen doen, maar werkt met anderen samen aan Dordrecht als aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te verblijven.

Dit uitgangspunt kreeg onder meer gestalte in gesprekken met vele instellingen in de stad aan het begin van de collegeperiode. En vervolgens in zeer intensieve samenwerking met die instellingen in tal van projecten, zeker op het gebied van de belangrijke transformaties Leefbaarheid & Veiligheid, Arbeidsmarktbeleid, Duurzaamheid, en Levendige Binnenstad.

Aan het eind van deze vier jaar laten wij als college opnieuw deze maatschappelijke partners aan het woord. We hebben daarom gekozen voor gesprekstafels rond de bovengenoemde transformaties. Enerzijds om terug te kijken op de resultaten die er de afgelopen jaren zijn behaald, anderzijds om de thema’s en ontwikkelingen te benoemen die op de agenda moeten staan bij het volgende gemeentebestuur.

Bij een open bestuursstijl hoort dat een bestuur transparant is over de resultaten, zowel over de successen als over de niet behaalde doelen. Daarvoor hebben we factsheets laten opstellen met feiten en cijfers.Het college heeft de afgelopen jaren ook gezocht naar nieuwe instrumenten om uiting te geven aan de open bestuursstijl. Wij denken onder meer aan de digitale participatie rond de begroting en aan het project parkeren Johanna Nabererf, waarin bewoners zelf het voortouw namen.

Ook bij de weergave van de gesprekstafels met maatschappelijke partners en de factsheets met resultaten van deze bestuursperiode hebben we gekozen voor een andere vorm dan het traditionele boekwerkje. In die zin mag dit digitale verslag symbool staan voor de aanpak van dit college: eerlijk, transparant, in samenwerking met vele anderen, en vernieuwend van vorm.Tot slot wil ik iedereen bedanken die aan (de afronding van) deze bestuursperiode heeft meegewerkt: van hulpverleners tot projectontwikkelaars, van medewerkers tot raadsleden, van bewoners tot kunstenaars.

Wij gaan er van uit dat we deze vruchtbare dialoog met elkaar blijven voeren. U kunt hier doorklikken naar de factsheet evaluatie collegeprogramma Dordrecht 2010 – 2014“

Piet Sleeking,
wethouder bestuurlijke vernieuwing”