Leefbaarheid en veiligheid
In dit hoofdstuk vindt u
  • 1a Resultaten
  • 1b Opgaven (deel 1)
  • 1c Opgaven (deel 2)
Downloads

Deelnemers

Joanne Blaak (Leger des Heils)
Aart Sijtsma (Politie)
Errol Esajas (Woonbron)
Leendert Koning (Ministerie BZK)
Gert Nobel (Woonbron)
Jaap Cats (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

Ook genodigden van het thema Levendige Binnenstad namen aan dit gesprek deel.

Meer creativiteit in het zoeken naar oplossingen

Resultaten
De partijen, die zich met leefbaarheid en veiligheid bezighouden, trekken steeds beter samen op. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat ze soms een verschillende opdracht of aandachtsgebied hebben. Denk bijvoorbeeld aan politie en zorgorganisaties als het gaat om dak- en thuislozen.

Het gaat veel minder om de dingen die níet kunnen, maar veel meer over de dingen die wel kunnen. Daarbij helpt een (typisch Dordtse) nuchtere aanpak. Ook leidt dit uitgangspunt tot meer creativiteit in het zoeken naar oplossingen. Het betrekken van bewoners bij de aanpak in de verschillende delen van de stad werpt ook zijn vruchten af.

Goede resultaten zijn bereikt op de aanpak van huisvesting van arbeidsmigranten, het tegengaan van overlast en het verminderen van criminaliteit. Bijvoorbeeld in de Colijnstraat en omgeving en de binnenstad waar fors minder meldingen rond overlast worden gedaan. De Dordtse werkwijze op het gebied van tegengaan van overlast verdient een verdere verspreiding. Tevens is er behoefte aan het vasthouden van de gekozen aanpak; want leefbaarheid en veiligheid blijven thema’s die onverminderd aandacht vragen.

Video

Opgaven

De huidige crisis leidt tot nood bij kwetsbare groepen. Meer gezinnen komen in de problemen. Huurachterstanden lopen op en dit kan tot een groter aantal dak- en thuislozen leiden. Tegelijkertijd wordt het door verschillende regels van het Rijk moeilijker om deze groep aan huisvesting te helpen. Tevens leiden alle stelselwijzigingen die het kabinet voorbereidt tot onzekerheid bij de partners en daarmee tot terughoudendheid. De trend van extramuralisering in de zorg leidt ook tot een groter beroep op de maatschappelijke voorzieningen. Al met al leidt dit tot extra druk op huisvesting en begeleiding van kwetsbare groepen. Mevrouw Blaak (Leger des Heils): “We moeten meer gebruik maken van de aanpak van Housing First. Het belangrijkste is dat we zorgen dat mensen niet op straat of zo snel mogelijk van straat komen!”

De aanpak rond het Kasperspad met buurtbeheergroepen zou ook in andere delen van de stad ingezet kunnen worden. Sowieso is het belangrijk bewoners nauw te betrekken, bijvoorbeeld met de Buurt Bestuurt. De ervaring leert, dat initiatieven hiertoe beter van de grond komen, wanneer deze bij bewoners vandaan komen.De aanpak van huisvesting van arbeidsmigranten heeft effect en valt ook buiten de gemeente Dordrecht op. De strikte handhaving gaat uitbuiting van migranten door huisjesmelkers tegen. Ook leidt de aanpak tot minder misbruik van sociale voorzieningen. Het vraagt echter om volharding, wanneer na 1 januari 2014 de grenzen open gaan voor arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië. Een aandachtspunt blijft hoe we deze groep over meer woningen en buurten kunnen spreiden.

Wellicht biedt de huidige leegstand van kantoren daar een kans. In Haarlemmermeer werken ze hier met flexibele bestemmingen in bestemmingsplannen, waardoor tijdelijk gebruik gemakkelijker wordt. Dhr. Koning (BZK): “Vanuit het Rijk kijken we zeer geïnteresseerd mee naar hoe Dordrecht dit maatschappelijk probleem aanpakt. Het tegengaan van overlast en misbruik staat daarin centraal. Want het is overduidelijk, dat we nu en in de toekomst de arbeidsmigranten hard nodig zullen hebben!”

Dordrecht is relatief veilig, maar er is nog teveel criminaliteit en straatoverlast. Denk aan berovingen en woninginbraken. Sommige plekken in de stad vragen aandacht, bijvoorbeeld de achterkant van station Dordrecht en het Weizigtpark. Cameratoezicht en veiliger inrichting van het park (meer gras, minder struiken) zouden daar behulpzaam kunnen zijn. Wethouder Reynvaan: “Op dit punt kunnen we meer samenwerken om het aantal incidenten en onveiligheidsgevoelens te verkleinen. Maar we moeten van de stad geen overdekt winkelcentrum willen maken!” Buurtpreventie blijft belangrijk om goede resultaten te blijven houden. Dhr. Sijtsma (Politie): “Wij roepen burgers op vaker 1-1-2 te bellen om zo meer op heterdaad te kunnen betrappen, ook bijvoorbeeld wanneer iemand graffiti spuit!”

Opgaven

Wellicht biedt de huidige leegstand van kantoren daar een kans. In Haarlemmermeer werken ze hier met flexibele bestemmingen in bestemmingsplannen, waardoor tijdelijk gebruik gemakkelijker wordt. Dhr. Koning (BZK): “Vanuit het Rijk kijken we zeer geïnteresseerd mee naar hoe Dordrecht dit maatschappelijk probleem aanpakt. Het tegengaan van overlast en misbruik staat daarin centraal. Want het is overduidelijk, dat we nu en in de toekomst de arbeidsmigranten hard nodig zullen hebben!” Dordrecht is relatief veilig, maar er is nog teveel criminaliteit en straatoverlast.Denk aan berovingen en woninginbraken. Sommige plekken in de stad vragen aandacht, bijvoorbeeld de achterkant van station Dordrecht en het Weizigtpark. Cameratoezicht en veiliger inrichting van het park (meer gras, minder struiken) zouden daar behulpzaam kunnen zijn.

Wethouder Reynvaan: “Op dit punt kunnen we meer samenwerken om het aantal incidenten en onveiligheidsgevoelens te verkleinen. Maar we moeten van de stad geen overdekt winkelcentrum willen maken!” Buurtpreventie blijft belangrijk om goede resultaten te blijven houden.Dhr. Sijtsma (Politie): “Wij roepen burgers op vaker 1-1-2 te bellen om zo meer op heterdaad te kunnen betrappen, ook bijvoorbeeld wanneer iemand graffiti spuit!”