Het vervolg

In dit hoofdstuk leest u meer over de veranderopgaven binnen het domein Openbare ruimte.

8a Behandeling gemeenteraad
8b Inspraak in commissievergadering
8c Raadsbesluit 1 juli

De gemeenteraad besluit over de Agenda voor de Stad

Besluitvorming door de gemeenteraad
Op woensdag 10 juni heeft de gemeenteraad de Agenda voor de Stad en de Kadernota 2016 besproken in een commissievergadering. Hierbij zijn organisaties en inwoners die betrokken zijn geweest bij de Agenda voor de Stad zijn door de raad uitgenodigd om mee te praten.

Op 30 juni en 1 juli zullen alle fracties in de gemeenteraad hun beschouwingen geven en zal de raad een besluit nemen over de Agenda voor de Stad en de Kadernota.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn voor iedereen toegankelijk. Bekijk de agenda op: www.dordrecht.nl/raad.

De debatten zullen tevens worden uitgezonden via de live-stream op: dordrecht.raadsinformatie.nl.

Inspraak

Op woensdag 10 juni heeft de gemeenteraad de Agenda voor de Stad en de Kadernota 2016 besproken in een commissievergadering. Organisaties en inwoners die betrokken zijn geweest bij de Agenda voor de Stad zijn hierbij door de raad uitgenodigd om mee te praten. U kunt deze vergadering terugbekijken op: dordrecht.raadsinformatie.nl

Op woensdag 1 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de Agenda voor de Stad en de Kadernota.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeenteraad, ga dan naar www.dordrecht.nl/gemeenteraad (Nieuws).

Via de website kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad.