Besparingsvoorstellen

In dit hoofdstuk leest u meer over de veranderopgaven binnen het domein Openbare ruimte.
7a Resultaten mei 2015
7b Raadsvoorstellen

Download:
Zie aanvullingen

Resultaten 15 mei

Wat hebben we bereikt?
Met de besparingsvoorstellen richt de gemeente zich op besparen (deels intern), ‘minder doen’, het terugtrekken van niet-wettelijke taken, of terug naar een wettelijk minimum. Op onderdelen betreft dit ook voorstellen tot inkomstenverhogingen. Een van de ingrijpendste besparingsvoorstellen richt zich op de kleine subsidies.

De afgelopen maanden zijn verschillende besparingsvoorstellen nader uitgewerkt. De verschillende onderdelen bevinden zich momenteel in verschillende fasen en zijn op dit moment onder te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit onderdelen die volledig gereed zijn voor besluitvorming. De tweede categorie bestaat uit onderdelen waarop de inhoudelijke uitwerking van de verandering nog loopt.

Besparingen van de eerste categorie zijn gevonden in het Leerlingenvervoer, Parkeren, Bestuur en samenwerking en het actualiseren van de lijst Strategische Investeringen

Besparingen van de tweede categorie zijn gevonden in Parkeren, Promotie, evenementen, programmering, Marketing, vastgoed, Verbonden partijen en Subsidies.

Wat betekent dit financieel?
De besparingsvoorstellen leveren bij elkaar een besparing op van €4.504.000,-

Als aanvulling op de veranderopgaven binnen de zes domeinen legt het college van burgemeester en wethouders negen concrete besparingen voor aan de gemeenteraad. Een deel van deze besparingen kan direct worden ingeboekt (1, 2, 3, en 8) een ander deel moet eerst nog nader worden uitgewerkt (2 (deels), 4, 5, 6, 7 en 9):

1. Besparingsvoorstel - Leerlingenvervoer
2. Besparingsvoorstel - Parkeren
3. Besparingsvoorstel - Bestuur en Samenwerking
4. Besparings Promotie evenementen en programmaring
5. Besparingsvoorstel Marketing
6. Besparingsvoorstel - Vastgoed
7. Besparingsvoorstel - Verbonden partijen
8. Besparingsvoorstel - Actualiseren SI
9. Besparingsvoorstel kleine subsidies