Bijlagen

De Agenda voor de Stad wordt door de gemeenteraad gelijktijdig besproken met de Kadernota.

9a Agenda voor de Stad en Kadernota
9b Raadsvoorstel en Raadsstukken

Download
Persbericht Agenda voor de Stad en Kadernota 2016

De gemeenteraad besluit over de Agenda voor de Stad

Download hier het volledige document Agenda voor de Stad en de Kadernota:

Agenda voor de stad

Kadernota 2016


Raadsvoorstel

Download hier het raadsvoorstel Agenda voor de Stad en Kadernota.

De agenda van de gemeenteraad en alle stukken aan de raad zijn te vinden op de website van de gemeente: www.dordrecht.nl/raad