De opgave

Onder de noemer Agenda voor de Stad spreekt het college met maatschappelijke partners over een andere taakverdeling en bezuinigingen.

Onder de noemer Agenda voor de Stad spreekt het college met maatschappelijke partners over een andere taakverdeling en bezuinigingen. Dat leidt tot nieuwe (financiële) verhoudingen met de stad. Door slimmer te organiseren en meer samen te werken is veel geld te besparen. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen die velden delen, kleine subsidies, meer ruimte voor bewoners om zelf openbaar groen te onderhouden of te verbeteren. Instellingen als de bibliotheek zullen over enkele jaren een andere vorm hebben.

Het college van burgemeester en wethouders doet vaker een beroep op de kracht en vindingrijkheid van de Dordtenaren. Het college heeft zes domeinen aangewezen waarbinnen de discussie over een andere taakverdeling gevoerd wordt, te weten:
  1. openbare ruimte
  2. cultuur en media
  3. sport
  4. gebiedsontwikkeling
  5. onderwijshuisvesting
  6. zorg en ondersteuning
Daarnaast zijn er een aantal concrete (besparings)voorstellen en voorstellen voor inkomstenverhoging van de gemeente voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 1 juli een besluit. Eén van de ingrijpendste besparingsvoorstellen richt zich op kleine subsidies.

Op sommige terreinen neemt het college meer tijd. Een andere manier van werken, investeren in en opbouwen van nieuwe relaties vraagt tijd. Soms zijn investeringen nodig om later meer te kunnen besparen.

Het college beseft dat bezuinigingen en noodzakelijke keuzes van de gemeente pijnlijk kunnen zijn. De lasten voor inwoners worden laag gehouden. Om ook volgende generaties van de voorzieningen in de stad te kunnen laten genieten zijn scherpe keuzes en (soms pijnlijke) bezuinigingen noodzakelijk.

In dit magazine leest u de stand van zaken rond de Agenda voor de Stad,

Dordrecht, 2015