Inleiding

Vier jaar "Ruimte voor verbinding". Wat leverde dat op? In deze Eindbalans leest u, hoe het college terugkijkt op de afgelopen bestuursperiode en de realisatie van de vijf speerpunten van het Politiek Akkoord 2014 – 2018.

Van een akkoord op hoofdlijnen…

In aanloop naar de verkiezingen in maart 2018, maken we de balans op. De balans van vier jaar "Ruimte voor verbinding". We blikken terug op de afgelopen bestuursperiode, waarin Beter voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD aan de slag zijn gegaan met het Politiek Akkoord 2014 -2018. Een akkoord vóór en mét de stad, want kansen creëren, herkennen en verzilveren doe je niet vanuit het Stadhuis of het Stadskantoor: dat doe je in verbinding met elkaar.


…naar concrete resultaten


In de Tussenbalans die voorjaar 2016 verscheen, schetst het college samen met maatschappelijke partners, friskijkers uit diverse werkvelden en een vertegenwoordiging van de inwoners (de Focusgroep Participatie) een beeld van de eerste twee jaar van deze bestuursperiode. De ingezette koers werd bekrachtigd en verrijkt met nieuwe handvatten voor dialoog met de stad en accenten voor nadere invulling van de speerpunten. Deze kregen hun beslag in de Kadernota 2017, zoals zij toelichtten in de korte documentaire Dordrecht 2017, stad in beweging.

Met de Eindbalans 2014 - 2018 is de cirkel rond: burgemeester en wethouders vertellen aan de hand van hun portefeuille over de bereikte resultaten, hoogtepunten, leerpunten en dilemma's van de afgelopen periode. Tegelijk met deze Eindbalans verschijnt ook de Programmaverantwoording over 2017, die zich toespitst op de activiteiten en resultaten van afgelopen jaar.

Prioriteiten

In de Eindbalans ligt de nadruk op het afleggen van verantwoording over de vijf speerpunten van het politiek akkoord:

1.    Leefbaarheid en veiligheid
2.    Arbeidsmarkt
3.    Duurzaamheid
4.    Levendige binnenstad
5.    Zorgzame stad

Daarnaast staan we stil bij ontwikkelingen en gebeurtenissen die nog niet genoemd werden in het Politiek Akkoord, maar waar we ons als college, raad en stad wél voor in wilden of moesten zetten. Denk aan grote opgaven als de noodopvang voor vluchtelingen of de problematiek rond Dupont en Chemours. En in de categorie "kansen" de viering van Koningsdag 2015 in aanwezigheid van de Koninklijke familie en meer recent de verkenning van de Dordtse bijdrage aan de woningbouwopgave, waar regio Drechtsteden zich voor gesteld ziet. Waar het Politiek Akkoord steeds een betrouwbare basis vormde in de voorziene opgaven, bleek de kracht van onze stad en de bereidheid tot samenwerking juist in het onverwachte van doorslaggevend belang te zijn.

We kijken terug op een periode, waarin de verbinding met de stad sterk bleek. En een periode van stabiel bestuur, waarin we ondanks bestuurswisselingen (het afscheid van Bert van der Burgt als wethouder en later het vertrek van burgemeester Arno Brok) een groot deel van ons programma hebben uitgevoerd.

Tot slot kunnen we het niet laten, om op basis van de ervaringen van de afgelopen vier jaar enkele aandachtspunten op inhoud, financiën en aanpak mee te geven voor de nieuwe periode. Dit doen we aan het eind van elk interview en in de bijlagen. Want zoals Albert Einstein al zei: "Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven."