"We mogen trotser zijn op Dordt."

Burgemeester Wouter Kolff

Wouter Kolff

Burgemeester

In deze Eindbalans vertellen de burgemeester en wethouders van Dordrecht waar hun beleid de afgelopen vier jaar toe heeft geleid. Burgemeester Kolff, die nog maar enkele maanden betrokken is bij Dordrecht en het college, blikt vooral vooruit. Wat is hem opgevallen in zijn "eerste 100 dagen" en waar moet het met Dordrecht naartoe?

Als burgemeester is Wouter Kolff met name verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Dit zijn thema’s waar Dordrecht de afgelopen jaren veel aandacht aan besteedde. Mensen die zich schuldig maken aan ondermijnende activiteiten zoals ernstige overlast, handel in drugs, hennepteelt, witwassen en heling, krijgen lik op stuk. Handhavingsteams zeggen overlastveroorzakers de wacht aan en stellen bovendien hun sociale netwerk daarvan op de hoogte.

Van bestrijden naar voorkomen
De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de gemeente, de politie, de Sociale Dienst Drechtsteden en instanties op het gebied van maatschappelijk werk en (jeugd)zorg een stuk verbeterd. Ook werkt elke wethouder binnen zijn portefeuille aan leefbaarheid en veiligheid. Bovendien werken de wethouders op deze thema’s onderling nauw samen.

Het accent is verschoven van het bestrijden van overlast naar het voorkomen ervan. Voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Voorkomen dat dak- en thuislozen overlast veroorzaken. En voorkomen dat drugsdealers vrij spel hebben. De Dordtse aanpak werkt. Gemeten naar het aantal inwoners is Dordrecht de 23ste stad van Nederland, maar op de misdaadmeter neemt Dordrecht een bescheiden 48ste plaats in. En dat is op een meter als deze goed nieuws!

Aanpak die werkt
De integrale aanpak werkt. Zo blijkt uit enquêtes onder de bewoners van Lijnbaan en de Vogelbuurt dat de overlast is teruggedrongen en dat bewoners het waarderen dat de gemeente er bovenop zit. Ook elders werpt de aanpak zijn vruchten af. En de extra aandacht voor het blok Kasperspad-Kromhout-St. Jorisweg-Vrieseweg heeft ertoe geleid dat de overlast van groepen jongeren aldaar is gedaald.

Als het aan de burgemeester ligt, wordt die lijn doorgetrokken. “Ook de komende jaren besteden we veel aandacht aan het bestrijden van criminaliteit zoals woninginbraak, ondermijning, cybercrime en ernstige overlast. Daarbij letten we erop, dat we de overlast ook aanpakken en niet alleen maar verplaatsen. We zetten zeker ook in op de bestrijding van ‘kleine’ overlast, zoals verkeersonveiligheid en snelheidsovertredingen.”

Historische mijlpalen
Kolff trad half september aan. Te kort om te kunnen terugblikken op vier jaar, maar lang genoeg om een eerste indruk op te doen. “Dordrecht is een mooie, historische stad. Een stad die de komende jaren een aantal mijlpalen bereikt, zoals 400 jaar Dordtse Synode in 2018 en 800 jaar stadsrechten in 2020. Daarmee is Dordrecht de oudste stad van Holland. Het zijn evenementen van nationaal en soms zelfs internationaal belang. We grijpen ze – net als Koningsdag in 2015 – aan om ons opnieuw op de kaart te zetten.”

Verzakelijking, bravoure en trots
Dordrecht is een mooie, complete stad, vindt Kolff, maar iets te bescheiden. “Dordrecht kan wel wat meer verzakelijking, bravoure en trots gebruiken, vind ik. Laat ik met de laatste twee beginnen. Dordtenaren hebben van oudsher een eilandmentaliteit. Ze regelen het zelf wel en zijn best kritisch – ook op hun eigen stad. Dat mag, maar laten we vooral ook kijken naar wat er goed gaat en hoe mooi de stad is. We zijn te bescheiden, we missen een beetje trots. Stel je voor dat elke Dordtenaar in zijn omgeving reclame voor de stad zou maken en zou vertellen hoe leuk en bijzonder deze stad is!”

Belangrijkste opgave: groei
Dordrecht wil een bruisende stad blijven en daarvoor is groei een belangrijke voorwaarde. “Wij zijn de enige gemeente in Nederland met meer dan 100.000 inwoners die krimpt, terwijl er heel veel vraag is naar woonruimte. De reden voor die krimp is dat we te weinig huizen bouwen. Er is met name een tekort aan woningen voor hoger opgeleiden met een wat hoger inkomen. Die raken we dus kwijt aan andere gemeenten, terwijl we ze hard nodig hebben om al die mooie voorzieningen van onze stad op het gebied van kunst, cultuur en sport op peil te houden. Kortom: groei is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. We willen in Dordrecht 10.000 woningen gaan bouwen, bovenop de bijna 4.000 woningen die er al komen. Dat vraagt om plannen die van bravoure getuigen. Daar kunnen misschien bezwaren tegen komen, maar laat die niet de boventoon voeren. Dat bedoel ik met verzakelijking. Kijk naar het algemeen belang van onze stad. Dordrecht verdient het om te groeien. Laten we daar met zijn allen de schouders onder zetten.”