“Het spoor is een stuk veiliger nu”

Wethouder Jasper Mos

Jasper Mos 

Wethouder Financiën, Economische Zaken, Grond- en Vastgoedbedrijf

Waar bent u trots op? Welke kansen hebt u herkend en verzilverd?
“Een van mijn aandachtsgebieden is externe veiligheid. Een voorbeeld daarvan is de veiligheid op het spoor. Wat niet iedereen beseft, is dat er meer treinen met brandbare gassen door Dordrecht rijden dan over de Betuweroute. Daar hebben we kritisch naar gekeken en het Dordtse spoor is een stuk veiliger geworden. Zo zijn veel wissels verwijderd of vervangen en zijn de bluswatervoorzieningen en het cameratoezicht verbeterd. Ook hebben we op een paar plaatsen ontsporingsgeleiding aangebracht. Dat zorgt ervoor dat een trein die ontspoort toch op het spoor wordt gehouden. Door al die maatregelen mogen we nu wat dichter op het spoor bouwen, waardoor bijvoorbeeld de transformatie van het Tomadohuis van kantoor- naar appartementencomplex mogelijk werd. Dat is een goed begin. Maar om gewilde locaties voor woningbouw, in het centrum en dichtbij een OV-knooppunt, optimaal te kunnen benutten, zijn de komende jaren zeker nog extra maatregelen nodig.”

De besluitvorming over het bestemmingsplan Westelijke Dordtse Oever ging niet zonder slag of stoot maar is zeer belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling van de stad. Mos: “Bedrijventerrein Dordtse Kil IV wordt het paradepaard van de Westelijke Dordtse Oever. Met de verdere realisatie van Dordtse Kil III en de kwaliteitsimpulsen voor de bestaande terreinen Dordtse Kil I en II en de Zeehaven ontstaat een bijzonder gedifferentieerd gebied met een sterke economische samenhang. Een bedrijventerreinencomplex dat een belangrijke bijdrage levert aan de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van stad en regio.” Na jaren van onderhandelen wordt ook het verkeersknooppunt N3/A16 aangepakt. Mos: “We hopen dat de werkzaamheden eind volgend jaar zullen starten. Als het werk klaar is, zijn twee problemen opgelost: de onveilige verkeerssituatie en de gebrekkige doorstroming. Soms is het richting de Moerdijkbrug zo druk dat het verkeer amper van het bedrijventerrein af komt. En door al die files op de N3 is het risico op kopstaartbotsingen groot. Geen prettig idee, want de N3 is een hoofdroute voor gevaarlijke stoffen.” Langs de A16 komt een anderhalve kilometer lange parallelweg, aldus Mos. “Een lange oprit, rechtstreeks naar Kil IV – of Kil III als je vanuit het zuiden komt. Het verkeer richting het bedrijventerrein hoeft dan niet meer over de kruising. We hebben er jaren over gepraat. Eindelijk is de kogel door de kerk.”

"Bedrijventerrein Dordtse Kil IV wordt ons paradepaard: de Westelijke Dordtse Oever vormt samen met de Zeehaven een bijzonder gedifferentieerd gebied, dat een belangrijke bijdrage levert aan de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van stad en regio."

Goed nieuws is er ook wat betreft de financiën. Dordrecht heeft namelijk een sluitende begroting. Mos: “We hebben zelfs een plus onder de streep. Het is niet verstandig dit overschot uit te geven. Sinds we er als regio zelf verantwoordelijk voor zijn, doen namelijk veel meer mensen een beroep op jeugdzorg. Waarom? Dat weten we nog niet. Dat zijn we aan het onderzoeken. Maar de kosten nemen toe. Daarom is het verstandig dit geld achter de hand te houden.”

Wat is niet goed gelukt en wat was uw eigen aandeel daarin?
“Als bestuurder ben je altijd ongeduldig. Het liefst had ik gezien dat Dordtse Kil 3 al helemaal uitverkocht was geweest en dat de eerste paal voor Dordtse Kil 4 al was geslagen. Verder had ik in de zeehaven liefst al een groot kavel uitgegeven: de Willem Alexander kade. Die is in handen van het Havenbedrijf Rotterdam en dat is – terecht – kritisch op wat voor bedrijven daar gaan komen. Die bedrijven moeten flink bijdragen aan de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de haven.”

De leegstand en verpaupering is Mos, als wethouder Economische Zaken, een doorn in het oog. “Ik ben dan ook blij dat het oude, uitgebrande en gekraakte pand van de Keuringsdienst van Waren is gesloopt. Dat ziet er nu veel beter uit. Wel vind ik het jammer dat de uitbreiding van winkelcentrum Sterrenburg nog niet is gestart. Sterrenburg is na de binnenstad ons belangrijkste winkelcentrum. De vertraging komt omdat de nieuwe eigenaar nog eens goed naar de uitbreidingsplannen wil kijken.”

De discussie over ons aandelenbelang van Eneco werd feller gevoerd dan Mos op voorhand had ingeschat. “Wij zijn voor ruim negen procent eigenaar van Eneco, maar we worden niet gekend in grote investeringen en in het salarisbeleid. Begrijp me goed: Eneco doet het momenteel goed. Maar als het fout gaat, betalen wij mee. Dan ligt negen procent van het verlies op het bordje van de gemeente Dordrecht. Ik ben daar geen voorstander van; beleggen en risico lopen is geen taak van de overheid. Waar ik niet op was voorbereid, was dat Eneco raadsleden via een lobbybureau bewerkte met gekleurde informatie. Achteraf gezien had ik over dit dossier eerder met de gemeenteraad in gesprek moeten gaan, zodat we het eens waren over ons standpunt.”

Welke aandachtspunten zou u uw opvolger willen meegeven?
“Er liggen vooral wensen voor onze taken op het gebied van zorg; denk aan jeugdzorg, de sociale dienst en welzijn. Deze kosten dreigen de pan uit te rijzen. Zorg vormt een derde van onze gemeentelijke begroting. Een overschrijding van de zorgkosten met één procent kost net zoveel als ons volledige jaarlijkse budget voor evenementenbeleid: 1,2 miljoen euro. De zorgkosten zijn als een koekoeksjong, dat andere dingen uit het nest dreigt te duwen. Het is met afstand het belangrijkste aandachtspunt voor de komende periode.”