“Steeds meer mensen ondersteunen elkaar”

Wethouder Karin Lambrechts

Karin Lambrechts

Wethouder Zorg en Welzijn, Wijkgericht Werken, Dienstverlening

Waar bent u trots op? Welke kansen hebt u herkend en verzilverd?
“Het Rijk heeft een aantal taken overgeheveld naar de gemeenten, waaronder de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Niet iedereen was er gerust op, maar de overgang is soepel verlopen en bovendien binnen het budget. Voor mensen die geneigd zijn zorg te mijden hebben we de drempel om zorg af te nemen zo laag mogelijk gemaakt, zodat niemand in onze stad buiten de boot valt. De overheid kan niet meer alles betalen. Het mooie is dat burgers dat oppikken. We zien steeds meer initiatieven in de stad waarbij mensen elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld een platform waar mensen aanbieden een ander te helpen of een sportclub die zijn deuren opent voor dementerende ouderen uit een nabijgelegen zorginstelling.”

Een belangrijke rol is in dit verband weggelegd voor de mantelzorgers, aldus Lambrechts. “Die proberen we te ontlasten en te waarderen, zodat ze zelf ook eens een boodschap kunnen gaan doen of zich kunnen ontspannen. Het aantal geregistreerde mantelzorgers is flink gestegen. Ook op het thema ‘beschermd wonen’, een woonvorm voor mensen die niet zonder zorg zelfstandig kunnen worden, hebben we vooruitgang geboekt. We hebben 75 mensen die op het terrein van een zorginstelling of nog bij hun ouders thuis woonden ondergebracht in woningen verspreid over de stad. Daar wonen ze zelfstandig, maar met begeleiding.

"Een belangrijke rol is weggelegd voor de mantelzorgers. Die proberen we te ontlasten en te waarderen, zodat ze zelf ook eens kunnen ontspannen."

Verder ben ik trots op onze dienstverlening, die we samen met de meeste Drechtsteden gemeenten organiseren in één klant contact center en op onze eigen regiecentrale voor doelgroepenvervoer. We hebben dit vervoer, voor bijvoorbeeld inwoners met een beperking, efficiënt georganiseerd en besparen daardoor kosten en gebruikers zijn meer dan tevreden. Tot slot heb ik me ingezet voor de LHBT-gemeenschap: lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. We zijn in gesprek gegaan met scholen, kerken en zorginstanties, voor meer begrip. We hebben diverse themadagen georganiseerd, onder meer voor roze senioren. En: we hebben een gaybrapad en we vlaggen op veel gebouwen tijdens coming out day!

Wat is niet goed gelukt en wat was uw eigen aandeel daarin?
“We hebben in de vorige bestuursperiode als gemeente geprobeerd twee soortgelijke partijen te laten samenwerken in een Vrijwilligershuis: MEE en het Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk (SSKW). Ze blijken niet zo goed bij elkaar te passen. Daardoor komen er te weinig matches tot stand met vrijwilligers, terwijl uit onderzoek blijkt dat er veel mensen zijn die vrijwilligerswerk willen doen. Ze zitten nu weliswaar in hetzelfde pand, het Vrijwilligershuis, maar het werkt niet. Daarom gaan we dat anders doen. Bij de fusie hebben we destijds één van beide partijen hoofdaannemer gemaakt. Achteraf gezien was het beter geweest als beide fusiepartners een gelijkwaardige positie hadden gehad.”

Wat betreft de sociale wijkteams ziet Lambrechts nog verbeterpunten. “Vroeger had je in Dordrecht jeugdteams en sociale teams. Dat was verwarrend: mensen konden niet voor alles op één plek terecht en soms werden dingen dubbel gedaan. Mensen van nul tot honderd kunnen nu bij de sociale wijkteams terecht. De teams worden steeds bekender bij de bewoners van onze stad, dus ze krijgen steeds meer hulpvragen. Wat nog niet goed uit de verf komt, is het streven van sociale wijkteams om meer aan preventie te doen. Verder willen we de huisartsen er meer bij te betrekken. Sommige huisartsen zagen de sociale wijkteams als concurrentie. Het tegendeel is waar: sociale wijkteams ontlasten de overbelaste huisartsen. Ze verwijzen mensen die niet in de wachtkamer van de huisarts thuishoren door naar de instantie die bedoelt is voor hun specifieke vraag.”

Welke aandachtspunten zou u uw opvolger willen meegeven?
“Maak werk van Armoedebestrijding. Want leven in armoede leidt niet alleen tot schulden, maar heeft ook grote impact op het sociale leven van mensen en er is ook een duidelijk verband tussen armoede en een slechte gezondheid. Arme mensen roken meer, bewegen minder en eten relatief ongezond. Met alle gevolgen van dien. Meer voorlichting kan al helpen om gezondheidsproblemen te voorkomen. In Krispijn gaan twee op de vijf kinderen onder de achttien niet ieder halfjaar op controle bij de tandarts. Weet je waarom? Omdat hun ouders denken dat dat geld kost. Dat is niet waar; onder de achttien is de halfjaarlijkse tandartscontrole gratis. Gaan dus!”