“Dordrecht is de snelste stijger in de Atlas voor gemeenten”

Wethouder Rinette Reynvaan

Rinette Reynvaan

Wethouder Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en Recreatie

Waar bent u trots op? Welke kansen hebt u herkend en verzilverd?
“We zijn erin geslaagd de stad beter op de kaart te zetten, ondanks forse bezuinigingen. Ieder jaar verschijnt de zogenaamde Atlas voor gemeenten. Deze brengt in kaart hoe aantrekkelijk gemeenten zijn. In een paar jaar tijd zijn we geklommen van de 33ste naar de 14de plaats en in de Atlas van 2016 waren we bovendien de snelste stijger.”

Niet alleen het voorzieningenniveau zoals cultuur en horeca in de binnenstad maakt een stad aantrekkelijk. Het zit volgens Reynvaan soms in kleine dingen, zoals een schone straat. “De stad schoon houden is een gedeelde taak van overheid en inwoners. We bieden ondernemers en bewoners de mogelijkheid om openbare ruimte te adopteren, bijvoorbeeld een rotonde, een afvalbak of een plantsoen. Wij zorgen voor een mooie inrichting, de bewoners verzorgen het onderhoud. Dat hebben we onder meer gedaan aan het Maartensgat en in Zuidhoven. Het zorgt niet alleen voor een schonere buurt, maar ook voor meer contact tussen buurtbewoners, jong en oud.”

De huidige coalitie is een groot voorstander van transparant bestuur en startte een speciaal programma: ‘Agenda voor de Stad’. In het kader van dit programma ging de gemeente in gesprek met buurtbewoners over hun wensen en ideeën, maar ook over hun eigen bijdrage aan de leefbaarheid. “We hebben gekozen voor een andere manier om onze plantsoenen te onderhouden. Vroeger was het openbare groen in onze stad veel kleurrijker, maar het was niet altijd goed onderhouden. Nu is het wat soberder, maar wel beter verzorgd. Dat is een bewuste keuze, in overleg met onze bewoners.

"In het centrum is samen met ondernemers en inwoners de overlast door graffiti een flink stuk teruggedrongen."

Ook op andere fronten is hard gewerkt aan het aanzicht van onze stad. Zo is veel geld gereserveerd om de oude historische kades op te knappen. De Wolwevershaven is inmiddels klaar en onlangs zijn de Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade aangepakt. Ook hebben we in het centrum samen met ondernemers en inwoners de overlast door graffiti een flink stuk teruggedrongen.”

Slimme acties hebben ervoor gezorgd dat de hoeveelheid zwerfvuil flink is afgenomen. Reynvaan: “Inmiddels hebben we honderden ‘doorpakkers’: bewoners die met grijpers en vuilniszakken - die de gemeente ter beschikking stelt - zwerfvuil opruimen. Wat ook helpt: de speciale zwerfafvalklep op de ondergrondse afvalcontainers. Die kan iedereen openen, ook mensen die geen pasje voor de container hebben, zoals toeristen en mensen die hun hond uitlaten. Een andere effectieve actie is de inzet van mobiele milieu-eilanden tijdens evenementen, waar bezoekers hun afval gescheiden kwijt kunnen onder het motto ‘Respect voor Dordt’. We stimuleren het gebruik van statiegeldbekers. Dat geeft een stuk minder plastic afval.”

Door gemeente, politie en wijkteams is de afgelopen periode in buurten waar dat nodig bleek, extra hard gewerkt aan een veilige, prettige woonomgeving. Reynvaan: “Voor overlast en intimidatie is geen plek. We treden harder op bij overlast en bieden tegelijkertijd ondersteuning bij scholing, opvoeding of schuldhulpverlening. Met gerichte communicatie hebben we ingezet op bewustwording en weerbaarheid en stimuleerden positieve initiatieven uit de buurt. We vragen inwoners zelf ook een bijdrage te leveren aan een veilige straat. Door melding te maken van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Of gewoon een goede buur te zijn. Dat werkt.”

Dit college gelooft in de kracht van samenwerken en verbinden. “Een goed voorbeeld hiervan zijn de gesprekken die we op meerdere plekken in de stad hebben georganiseerd tussen sportverenigingen en maatschappelijk initiatieven. Daar zijn heel veel matches uit voortgekomen, tussen sport en maatschappelijke organisaties maar ook tussen maatschappelijke organisaties onderling. Zo heeft iemand het initiatief genomen om ouderen in het bejaardentehuis samen met kinderen van de basisschool te laten bewegen.” Sport ligt de wethouder na aan het hart. “Het skatepark onder de Zwijndrechtse brug is compleet gerenoveerd en wordt heel intensief gebruikt.

In onze nieuwe sportparkenvisie hebben we vastgelegd hoe we onze voorzieningen efficiënt kunnen gebruiken. En laten we niet onze Sportboulevard vergeten en de prachtige evenementen die daar plaatsvinden, zoals het EK Korfbal, nationale zwemkampioenschappen en de World Cup Shorttrack in oktober 2017!”

Wat is niet goed gelukt en wat was uw eigen aandeel daarin?
“De totstandkoming van de sportparkenvisie heeft heel veel tijd gekost. We zijn met sportverenigingen in gesprek gegaan en de verenigingen hebben gezocht naar verbindingen en hun gezamenlijke wensen vertaald in voorstellen. Dat kostte veel tijd. We hadden ook zelf de regie over samenwerking en locaties kunnen nemen, maar wilden dit juist aan de verenigingen zelf overlaten." Reynvaan zou graag meer vaart hebben gemaakt met de woningbouw. “Het tempo waarin we woningen slopen en nieuwe woningen bouwen, ligt om uiteenlopende redenen te laag. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van Stadswerven. Dordrecht heeft een groeiambitie.  Onze stad heeft grote behoefte aan woningen in het (middel)dure segment. De regionale Woonvisie is in december 2017 vastgesteld. Dat duurde langer dan verwacht.”

Welke aandachtspunten zou u uw opvolger willen meegeven?
“Ga verder met het opknappen van de wegen en kades, ga door met onze integrale aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de specifieke wijken, versnel de woningbouw en blijf de kracht van de stad benutten.”