Speerpunten
5.4 Levendige binnenstad

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven, met onze prachtige historische binnenstad als trekpleister. Dat is de kern van de Levendige Binnenstad. Wij willen meer levendigheid, waar mogelijk in een goede balans met leefbaarheid. We zijn trots op de 2e plaats in de verkiezing Beste Binnenstad. Maar we hebben ook zorgen over en last van de ontwikkelingen in de landelijke detailhandel.

We gaan door met investeren in de stad. In evenementen, voorzieningen, leegstand, bereikbaarheid en parkeren en de openbare ruimte. We doen dit om de positie van Dordrecht en de Dordtenaren te verbeteren.

De presentatie van de Atlas voor Gemeenten 2015 met het thema ‘De waarde van (historisch) Erfgoed’ vond in het Energiehuis plaats. Historische steden doen het volgens de Atlas relatief beter dan zogenaamde 'new towns'. Stadssociologe Jane Jacobs zag het al in de jaren zestig: 'New ideas occur in old buildings' ofwel mensen ontmoeten elkaar graag in de esthetische omgeving van de monumentale binnenstad. Dordrecht steeg op de index van woonaantrekkelijkheid van de Atlas voor Gemeenten (2015) door naar plek 17. De laatste jaren is Dordrecht vooral omhoog geklommen op de ranglijst van cultureel en culinair aanbod. Wij blijven ons inzetten om de algemene positie te verbeteren.

Een goed woonklimaat, gevarieerd aanbod van winkels en horeca, nabijheid van culturele en sportieve voorzieningen benutten we om de stad nog steviger op de kaart te krijgen. “Be good and tell it” luidt het aloude marketingcommunicatie adagium. Zo presenteren we de stad breed op de Provada, de landelijke vastgoedbeurs. Maar het hoogtepunt was ongetwijfeld Koningsdag 2015, een bijna 3 uur durende reclamespot van een levendige historische binnenstad uniek gelegen aan het water, uitgezonden op vele nationale en internationale zenders.

Vele ‘publiekstrekkers’ met toegevoegde waarde voor de stad maar zeker ook voor de regio hebben onlangs de deuren geopend zoals Nationaal Onderwijsmuseum, Hof van Nederland en Primark. Met de komst van Kinepolis op Stadswerven is een lang gekoesterde wens van vele Dordtenaren in vervulling gegaan. De stad heeft in korte tijd haar lange achterstandspositie op het gebied van bioscopen ingehaald. Met het Nationaal Onderwijsmuseum hebben we een nationaal museum binnen de stadsgrenzen in het gerestaureerde karakteristieke pand De Holland. In het Hof van Nederland heeft de bepalende rol van Dordrecht in de vaderlandse geschiedenis een prominente plek gekregen. De geboorte van het moderne Nederland is er in beeld gebracht vanuit staatkundig (Eerste Vrije Statenvergadering in 1572) en religieus oogpunt (Synode van Dordrecht in 1618-1619). De opening van de Primark is een bijzondere in dit rijtje. Het is niet alleen een impuls voor de Drievriendenhof als één van de hoekpunten in het kernwinkelgebied, de invulling van leegstand, maar bovenal het geloof en de investering van een internationale winkelketen en een belegger in onze binnenstad.

We willen belangrijke historische momenten vieren met bewoners en bezoekers. De 'mijlpalen' zijn hier een middel voor. Een mijlpaal heeft tot doel de programmering in de stad te bundelen, de organisatiekracht in de stad te versterken, meer bezoekers naar de (binnen)stad te trekken en het beeld van de stad te verbeteren. De eerste mijlpaal was in 2014 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. In 2015 was Koningsdag een mijlpaal. Voor 2016 is besloten om op een geheel eigen wijze aan te haken bij Beeldenstorm. Beeldenstroom - Woordenstorm presenteert met een serie activiteiten de bloeiende woord- en beeldcultuur in onze stad. En in 2018 vormt de Dordtse Synode een mijlpaal.

Zoals aangegeven hebben we zorgen over de leegstand in de binnenstad, de laatste periode in toenemende mate vanwege ontwikkelingen in de landelijke detailhandel. Wij gaan hier nog meer energie op zetten.

Kortom, met de aandacht en investeringen in de Levendige Binnenstad speelt Dordrecht in toenemende mate een toonaangevende rol, voor bestaande en toekomstige inwoners en bezoekers. Dat is niet alleen goed voor Dordrecht en zijn bewoners, maar voor het hele verzorgingsgebied in Drechtsteden en daarbuiten.